Ngày: Tháng Tám 25, 2022

[ĐẶT NGAY] 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 𝟮𝟰/𝟮𝟰 TRÊN 𝗚𝗥𝗔𝗕 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗦𝗛𝗢𝗣𝗘𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗟𝗢𝗦𝗛𝗜𝗣, 𝗕𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡[ĐẶT NGAY] 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 𝟮𝟰/𝟮𝟰 TRÊN 𝗚𝗥𝗔𝗕 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗦𝗛𝗢𝗣𝗘𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗟𝗢𝗦𝗛𝗜𝗣, 𝗕𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡

TẶNG BẠN𝟭𝟱𝗞 KHI ĐẶT: – Coldbrew Arabica – Coldbrew Robusta Honey – Trà ô long sữa đặc biệt – Trà đen sữa đặc biệt 𝗙𝗥𝗘𝗘𝗦𝗛𝗜𝗣 𝗦𝗜𝗘𝗨𝗧𝗜𝗘𝗖𝟳𝟬: GIẢM 𝟳𝟬𝗞 ĐƠN TỪ

Read MoreRead More