COFFEE 24/24 Uncategorized [ĐẶT NGAY] 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 𝟮𝟰/𝟮𝟰 TRÊN 𝗚𝗥𝗔𝗕 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗦𝗛𝗢𝗣𝗘𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗟𝗢𝗦𝗛𝗜𝗣, 𝗕𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡

[ĐẶT NGAY] 𝗖𝗢𝗙𝗙𝗘𝗘 𝟮𝟰/𝟮𝟰 TRÊN 𝗚𝗥𝗔𝗕 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗦𝗛𝗢𝗣𝗘𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗗, 𝗟𝗢𝗦𝗛𝗜𝗣, 𝗕𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡

⭕TẶNG BẠN𝟭𝟱𝗞 KHI ĐẶT:
– Coldbrew Arabica
Coldbrew Robusta Honey
Trà ô long sữa đặc biệt
Trà đen sữa đặc biệt

⭕𝗙𝗥𝗘𝗘𝗦𝗛𝗜𝗣
⭕𝗦𝗜𝗘𝗨𝗧𝗜𝗘𝗖𝟳𝟬: GIẢM 𝟳𝟬𝗞 ĐƠN TỪ 𝟮𝟬𝟬𝗞
⭕𝗖𝗛𝗔𝗢𝗕𝗔𝗡: GIẢM 𝟮𝟬 ĐƠN 𝟬𝗗
…..
VÀ thật nhiều 𝗗𝗘𝗔𝗟 HỜI
TRÊN:

👉LÊ LỢI 

Grab

Shopeefood

👉TÂN HƯƠNG


👉HOÀNG DIỆU


👉D5
Grab

Shopeefood

Baemin: COFFEE 24/24

Loship: COFFEE 24/24

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post

|𝙼𝚎𝚛𝚛𝚢 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜| MÙA LỄ HỘI, 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝟐𝟒/𝟐𝟒 TẶNG BẠN SIÊU VOUCHER|𝙼𝚎𝚛𝚛𝚢 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜| MÙA LỄ HỘI, 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 𝟐𝟒/𝟐𝟒 TẶNG BẠN SIÊU VOUCHER

NHẮN TIN 𝗙𝗔𝗡𝗣𝗔𝗚𝗘, SĂN 𝗘-𝗩𝗢𝗨𝗖𝗛𝗘𝗥, LIỀN TAY!! Nhóm 𝟯 người giảm 𝟯𝟬% Nhóm 𝟰 người giảm 𝟰𝟬% Nhóm trên 𝟱 người giảm 𝟱𝟬% THỂ LỆ: – Chia sẻ công khai

Read MoreRead More